افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
ارز 28 هزار و 500 هزار تومانی خود عامل فساد است/بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

ارز 28 هزار و 500 هزار تومانی خود عامل فساد است/بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

مجلس باید به اقدامات نظارتی خود بر عملکرد دولت سرعت بخشد وگرنه مردم حتما در انتخابات با مجلس تسویه خواهند کرد.