افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
دموکرات ها در آستانه فتح بی سابقه تگزاس؟ ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دموکرات ها در آستانه فتح بی سابقه تگزاس؟

انتخابات آمریکا منجر به انقلاب دموکراتیک در تگزاس نخواهد شد، اما تغییراتی در ایالت و روحیه ملی در حال انجام است.