افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
فرهنگ وقتی کشته شد، سایر حوزه‌ها هم آسیب می‌بیند ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
واکنش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی در آموزش و پرورش ؛

فرهنگ وقتی کشته شد، سایر حوزه‌ها هم آسیب می‌بیند

جذب ما فقط از دو طریق صورت می‌گیرد؛ ماده ۲۸ و دانشگاه فرهنگیان .