افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
شکایت دانشجویان دانشگاه تهران از افزایش سی درصدی شهریه ۲۵ آذر ۱۴۰۰
گلایه ای که باید جدی گرفت

شکایت دانشجویان دانشگاه تهران از افزایش سی درصدی شهریه

افزایش شهریه دانشگاه بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی و به روز رسانی وضعیت مالی دانشجویان صورت گرفته و در این ایام فوق العاده حساس و منتهی به امتحانات دسترسی دانشجویان بدهکار به کلاس ها در بستر سامانه کلاس های مجازی مسدود شده است.