افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
نمایندگان مجلس مراقب باشد لایحه حذف ارز ترجیحی در قالب بودجه مجددا مطرح نشود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛

نمایندگان مجلس مراقب باشد لایحه حذف ارز ترجیحی در قالب بودجه مجددا مطرح نشود

در تمام دنیا وقتی می گویند سپردن امور به بازار به معنای شفافیت و کارآمدی است اما در ایران تا می گویند یک مسئله ای را به بازار بسپاریم تن و بدن مردم می لرزد؟ دلیل این مسئله این است که استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است.