افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است/اغلب مسائل مهم کشور قابل حل هستند ۱۰ آبان ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ؛

شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است/اغلب مسائل مهم کشور قابل حل هستند

در حوزة اقتصادی ما از سال ۱۳۹۰ تا به امروز وضعیت خوبی نداشته‌ایم و این واقعیتی است که تمام شاخص‌های اقتصادی، اعم از کمی و کیفی، آن را نشان می‌دهد.