افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
دیگر این مردم چه کنند، تمام تحریم‌ها را به خاطر ما تحمل کردند، اما با آن‌ها چه کردیم؟/ما با مردم وفادارمان چه کردیم؟! ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
حضرت آیت الله علوی بروجردی:

دیگر این مردم چه کنند، تمام تحریم‌ها را به خاطر ما تحمل کردند، اما با آن‌ها چه کردیم؟/ما با مردم وفادارمان چه کردیم؟!

مردمی که جوان خود را داده، مال خود را داده، زندگی خود را برای ما داده! دیگر وفاداری بیشتر از این؟! دیگر چه می‌خواهید؟