افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به داد فضای علمی کشور برسد ۱۲ دی ۱۳۹۹
علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به داد فضای علمی کشور برسد

از شما فرهیخته گرامی که بعنوان یک چهره علمی درجایگاه قانونگذاری قرارگرفتید درخواست می شود در اسرع وقت به نحو مقتضی با اصلاح قانون ، نیمی از منتظران صف چاپ مقاله را کاهش داده و بازار سیاه ایجاد شده را تا حدقابل توجهی اصلاح نموده و نتیجه را به این جمعیت اعلام نمایید.