افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
همگان باید مواظب زبانمان باشیم / باید برگردیم به راه اصلی  و حرفهای جوانان و دانشجویان را هم گوش دهیم ۰۵ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ عالم تشیع ؛

همگان باید مواظب زبانمان باشیم / باید برگردیم به راه اصلی و حرفهای جوانان و دانشجویان را هم گوش دهیم

ما نا امید نیستیم، فطرت این جوانان خوب است و باید برگردیم به راه اصلی و مدیریت داشته باشیم

این وظیفه ما است تا برای کارآمدی دین در جامعه بعد مادی و معنوی مردم را تامین کنیم ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
رئیس انقلابی مجلس شورای اسلامی

این وظیفه ما است تا برای کارآمدی دین در جامعه بعد مادی و معنوی مردم را تامین کنیم

یران اسلامی در بعد مادی ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان با استفاده از آن در کشور ثبات اقتصادی حاکم کرد.

بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری

این گزارش به بررسی ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.