افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
وحشت در لندن/ ارتباط مشکوک ویروس جدید با نمونه جهش‌یافته آفریقایی ۰۴ دی ۱۳۹۹
کرونای انگلیسی فاجعه آفرین می‌شود؟

وحشت در لندن/ ارتباط مشکوک ویروس جدید با نمونه جهش‌یافته آفریقایی

کسی نمی‌داند کرونای جهش یافته چه تفاوتی با نمونه چینی یا آفریقایی دارد و آیا می‌تواند کارایی واکسن فایزر و مدرنا را از بین ببرد یا نه. از این جهت فعلا احتیاط بهترین کار است.