افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
شاید واقعیت دیگری در کنار جهان ما هم وجود داشته باشد ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
دانشمندان دانشگاه مریلند در مطالعات جدید دریافته اند ؛

شاید واقعیت دیگری در کنار جهان ما هم وجود داشته باشد

در این حین ما می‌توانیم نیم‌نگاهی به فرضیه «تاریخچه‌های متعدد» هم داشته باشیم که احتمال سفر در زمان در جهان‌های موازی را مطرح می‌کند.