افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
افزایش تعامل دانشگاه با مدیریت شهری توسعه پایدار و هدفمند شهر را در پی دارد ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
در نشست علمی تخصصی در دانشگاه علم و صنعت تاکید شد:

افزایش تعامل دانشگاه با مدیریت شهری توسعه پایدار و هدفمند شهر را در پی دارد

در رویکردهای کلان در شهرداری تهران باید مانع از بین رفتن فضاهای فرهنگی در شهر شویم.