افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
احتمال مرگ ۲ میلیون نفر و ابتلای ۲۴۰ میلیون نفر به کرونا در آمریکا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
آیا بزرگترین فاجعه تاریخ آمریکا در راه است؟

احتمال مرگ ۲ میلیون نفر و ابتلای ۲۴۰ میلیون نفر به کرونا در آمریکا

همه مدل‌های آماری می‌توانند به یک اندازه درست باشند، اما در نهایت، چیزی که تعداد نهایی بیماران را تعیین می‌کند این خواهد بود که چگونه دولت اقدام به مهار و کاهش بیماری می‌کند.