افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
«نقطه اوج جمعیت جهان» در دهه 2070 خواهد بود ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
پیش‌بینی نیویورک‌تایمز:

«نقطه اوج جمعیت جهان» در دهه 2070 خواهد بود

این رشد مداوم که امروز برای همه ما عادی شده، ممکن است به یک نقطه عطف و هشدار بزرگ در تاریخ بشر منجر شود»