افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
آیا ترامپ واقعا قصد دارد شکست احتمالی در انتخابات را نپذیرد؟ / در این صورت، چه خواهد شد؟ ۲۵ مهر ۱۳۹۹
الاخبار تحلیل کرد :

آیا ترامپ واقعا قصد دارد شکست احتمالی در انتخابات را نپذیرد؟ / در این صورت، چه خواهد شد؟

با توجه به تجربه‌ای که در کار با ترامپ دارم، نگرانم که در صورت باخت وی در انتخابات، انتقال صلح آمیز قدرت صورت نگیرد».