افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
مسموم کردن دانش آموزان ساماندهی شده است ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد ؛

مسموم کردن دانش آموزان ساماندهی شده است

باید مرحله به مرحله این موضوع را شفاف سازی کنند و افکار عمومی را به صورت کم و بیش مطلع کنند.