افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
فروش کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان و جزو بر نامه‌های هدفمندی‌های یارانه نیست ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

فروش کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان و جزو بر نامه‌های هدفمندی‌های یارانه نیست

بحث فروش کیلویی نان بیشتر به بحث نظارت و جلوگیری از کم فروشی برمی‌گردد و یک اقدام کیفی‌سازی است.

اروپا دچار کمبود شدید مواد غذایی و آفریقا دچار قحطی می شود ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
نشریه اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرد ؛

اروپا دچار کمبود شدید مواد غذایی و آفریقا دچار قحطی می شود

در این عکس سه خوشه گندم نمایش داده شده که به‌جای دانه‌های گندم عکس جمجمه انسان کشیده شده است، بالای عکس هم نوشته شده است: فاجعه غذا در حال آمدن است.