افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
قوه قضاییه به موضوع خودروسازان ورود کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ؛

قوه قضاییه به موضوع خودروسازان ورود کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود

خودروسازان باید با راه اندازی سامانه ای مناسب امکان ثبت نام مردم در طرح های پیش فروش را فراهم کنند چراکه شکایت های بسیاری مبنی بر هک سایت‌های پیش فروش خودروسازان، به کمیسیون اصل 90 مجلس واصل و این موارد مورد بررسی قرار گرفت.