افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
فغانی یک پنالتی ما را نگرفت/ امیدوارم به خاطر این پنالتی نگرفته عذرخواهی کند ۲۸ آبان ۱۴۰۰
فرهاد مجیدی :

فغانی یک پنالتی ما را نگرفت/ امیدوارم به خاطر این پنالتی نگرفته عذرخواهی کند

جان مادرتان و جان بچه‌هایتان VAR را به فوتبال ایران بیاورید چون اکنون کشورهای درجه سه هم دی ای آر دارند.