افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
درست نیست به قطر بیایید و از بازیکنانم خواسته هایی داشته باشید که وظیفه آنها نیست ۰۱ آذر ۱۴۰۱
کارلوس کی‌روش ؛

درست نیست به قطر بیایید و از بازیکنانم خواسته هایی داشته باشید که وظیفه آنها نیست

این بازیکنان می‌خواهند نماینده کشورشان باشند و باعث افتخار کشورشان شوند و خوشحالی را برای مردم و کشور بیاورند.