افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
یکی از نقاط قوت اساسی اصلاح قانون انتخابات دادن فرصت دفاع به داوطلب مقابل تصمیم دستگاه نظارتی است ۰۹ مرداد ۱۴۰۲
عضو کمیسیون شوراهای مجلس عنوان کرد؛

یکی از نقاط قوت اساسی اصلاح قانون انتخابات دادن فرصت دفاع به داوطلب مقابل تصمیم دستگاه نظارتی است

شورای نگهبان موظف است در صورت ردصلاحیت هر کدام از داوطلبان، علت تصمیم خود در مورد چرایی ردصلاحیت آن داوطلب را محرمانه به خود فرد اعلام کند