افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
کاندیداها به جای برنامه، شعارهای پوپولیستی ارائه می دهند ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
فعال سیاسی اصولگرا:

کاندیداها به جای برنامه، شعارهای پوپولیستی ارائه می دهند

پیداست که کاندیداها دنبال دعوا هستند، ما که مایوس بودیم می خواستیم رای ندهیم گفتیم مناظره را ببینیم بلکه امیدوار بشویم ولی از این صحبت هایی شما می کنید امیدی بیرون نمی آید.