افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
متاسفانه مردم این روزها احساس می‌کنند حضورشان در پای صندوق‌های رای بی‌تاثیر است/بایدپذیرفت که بضاعت سیاسی کشورمان همین است / نگرانی‌های مردم در حوزه اقتصادی  بی تاثیر در این تفکر شکل گرفته نیست ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم ؛

متاسفانه مردم این روزها احساس می‌کنند حضورشان در پای صندوق‌های رای بی‌تاثیر است/بایدپذیرفت که بضاعت سیاسی کشورمان همین است / نگرانی‌های مردم در حوزه اقتصادی بی تاثیر در این تفکر شکل گرفته نیست

مردم می‌گویند بر فرض که رییس جمهور را هم انتخاب کردیم ولی وقتی رییس جمهور هم نتواند مشکلات را حل کند این مشارکت پس چه فایده‌ای دارد.