افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
سه نتیجه ممکن برای جنگ اوکراین ۱۱ تیر ۱۴۰۱
هنری کسینجر تحلیل می کند

سه نتیجه ممکن برای جنگ اوکراین

هر عوامفریبی که بتواند از رنجش‌های فوری سوء استفاده کند می‌تواند به نفوذ نامتناسبی دست یابد. این بزرگترین مشکل برای آینده دموکراسی است.

بخش‌هایی از خاک خود را به روسیه بدهید ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
پیشنهاد کیسینجر به اوکراین ؛

بخش‌هایی از خاک خود را به روسیه بدهید

ادامه جنگ فراتر از این نقطه دیگر به نفع آزادی اوکراین نیست، بلکه جنگ جدیدی علیه روسیه خواهد بود.