افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
هیئت رئیسه جبهه پیشرفت،رفاه و عدالت دراستان لرستان انتخاب شد ۰۶ تیر ۱۳۹۹

هیئت رئیسه جبهه پیشرفت،رفاه و عدالت دراستان لرستان انتخاب شد

انتخابات هیات رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان لرستان با حضور مهندس علی کیهانیان و حسن بیادی نایب رئیس این جبهه برگزار شد و هیات رئیسه این جبهه انتخاب شدند.