افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اگر می گوییم کشوری اسلامی است یعنی باید حاکمیت و اقتدار در آن کشور، اسلامی باشد ۱۲ دی ۱۳۹۹
پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی با موضوع شریعت و قانون گذاری ؛

اگر می گوییم کشوری اسلامی است یعنی باید حاکمیت و اقتدار در آن کشور، اسلامی باشد

شورای نگهبان ما الان منفعل و ساکت است، یعنی شورای نگهبان صبر می کند تا مجلس قانونی را تصویب کند تا به آن رسیدگی کند و نسبت به آن نظر دهد در حالی که قانون اساسی پاکستان برای دادگاه فدرال شریعت، ابتکار قائل شده و این نهاد می تواند اصول راهنما را خود مستقلا وضع کند.