افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
تا پایان سال نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت مشخص می شود ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دکتر محسن رضایی:

تا پایان سال نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت مشخص می شود

نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی ها چه می شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود .