افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
دولتی که مدعی راستگویی بود، به وعده‌های خود عمل نکرده و در مسائل کلان، در برابر مردم شفافیت نداشته است ۰۹ آبان ۱۳۹۸
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ؛

دولتی که مدعی راستگویی بود، به وعده‌های خود عمل نکرده و در مسائل کلان، در برابر مردم شفافیت نداشته است

جلسه با فعالان و سران احزاب، برای شخص رئیس جمهور یا مسئول دفتر او کسر شأن است آنوقت شما مسئول شده اید که مورد سوال و مطالبه واقع شوید، نه اینکه یکسویه ریاست کنید.

قالیباف و شرط های وی برای شرکت در انتخابات مجلس؟ ۱۵ تیر ۱۳۹۸
دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت :

قالیباف و شرط های وی برای شرکت در انتخابات مجلس؟

آقای قالیباف سیاستمداری است که در حوزه های مختلف سیاسی باید فعال باشد، حالا می خواهد این حوزه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورای شهر باشد. برای همه این حوزها آقای قالیباف باید فکر کند و برنامه و آمادگی داشته باشد.