افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
امروز واقعیت جنایتکارانه ترامپ در مقابل مردمش آشکار گشت ۲۰ دی ۱۳۹۹
دبیرکل حزب الله لبنان ؛

امروز واقعیت جنایتکارانه ترامپ در مقابل مردمش آشکار گشت

حوادث کنگره امریکا خطرناک بسیار است و متحدان آمریکا تلاش می کنند تا از شدت آن بکاهند.