افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
در مساله اقتصاد و معیشت جامعه کارگری باید کلان نگری صورت گیرد ۰۷ آبان ۱۴۰۲
در جلسه خانه کارگر گیلان مطرح شد؛

در مساله اقتصاد و معیشت جامعه کارگری باید کلان نگری صورت گیرد

در مساله اقتصاد و معیشت کارگران باید کسانی در مراجع تصمیم گیری قرار گیرند که درک اولیه را نسبت به این مسائل داشته باشند.