افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
هیچ‌وقت یک ایرانی را تهدید نکن ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
در پست اینستاگرامی وزیر خارجه مطرح شد؛

هیچ‌وقت یک ایرانی را تهدید نکن

به یاری خدا حتما یک بار دیگر طعم انزوا را به قانون‌شکنان آمریکایی خواهیم چشانید.