افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
انتخاب علیرضا محجوب به‌عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
در حاشیه هجدهمین کنگره WFTU انجام شد؛

انتخاب علیرضا محجوب به‌عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

ما اینجا هستیم تا چشم‌انداز جهانی بدون مداخلات و جنگ‌های امپریالیستی و بدون استثمار انسان از انسان را در میان کارگران به پیش ببریم.