افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
قطعی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
دریادار شمخانی خبر داد ؛

قطعی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای

خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد.