افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
باوجود رهبری امکان پنهان کاری ولابی گری بین سه قوای یکدست شده وجود ندارد ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
عضومرکزی شورای وحدت عنوان کرد ؛

باوجود رهبری امکان پنهان کاری ولابی گری بین سه قوای یکدست شده وجود ندارد

یکدستی سه قوا در ایران عمدتا می تواند انسجام بخشی در عمل و نظر رابا موفقیت دنبال کند والا باوجود رهبری، امکان پنهان کاری، لابی گری و ناکارآمدی ناشی از یکدستی سه قوا را منتفی یا به حداقل می رساند.