افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
دستان ما همیشه روی ماشه است، اما برای دفاع و مقاومت ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
انتقاد شدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از برجام ؛

دستان ما همیشه روی ماشه است، اما برای دفاع و مقاومت

بسیار بعید می دانم که اروپاییها آبروی خودشان و حیثیتشان را با قمار بزرگ آمریکا گره بزنند.