افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
این خیانت است که چون باهنر می‌خواهد رأی بیاورد، رقبایش را حذف کنیم ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
دبیر کل جامعه مهندسین :

این خیانت است که چون باهنر می‌خواهد رأی بیاورد، رقبایش را حذف کنیم

قدری تردید دارم که امام گفته باشند اسرائیل باید از بین برود؛ در شورای دفاع بحث شد که این، موضع نظام باشد یا نه؟ که امام گفتند «نه»