افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
شکوری‌راد از وسوسه‌های خود برای کنار گذاشتن پوسته انتخابات و عریان کردن هسته نظام می‌گوید ۳۱ تیر ۱۳۹۸
شاید انتخابات را کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ «اصل نظام»!

شکوری‌راد از وسوسه‌های خود برای کنار گذاشتن پوسته انتخابات و عریان کردن هسته نظام می‌گوید

قید مقوّم این گزاره تحلیلی نیز صحبت‌های چند ماه قبل حجاریان است که نوید قطع امید مردم یا همان اغتشاش در قبل از برگزاری انتخابات 98 را داده بود