افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
قائم مقام حزب خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی درگذشت پدر دکتر شهباز حسن پور را تسلیت گفت ۲۳ آذر ۱۴۰۱

قائم مقام حزب خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی درگذشت پدر دکتر شهباز حسن پور را تسلیت گفت

دکتر احمد شجاعی باغینی  معاون دبیرکل حزب خدمت درگذشت پدر  نماینده مردم سیرجان و بردسیر و دبیرکل حزب خدمت را تسلیت گفت.