افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
ایران علیرغم همه تهدیدها و تحریم‌های دشمنان، امروز در مسیر پیشرفت قرار دارد ۱۳ آبان ۱۴۰۱
رئیس جمهور در مراسم روز ملی مبارزه با استکبارستیزی ؛

ایران علیرغم همه تهدیدها و تحریم‌های دشمنان، امروز در مسیر پیشرفت قرار دارد

کشوری که روزی شما سیم‌خاردار به رزمندگانش نمی‌دادید، امروز یکی از تولیدکنندگان صنایع پیچیده هسته‌ای و نظامی است.