افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
نوگلان عزیز با خدا دوست باشید و سعی کنید با درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن، در آینده جزو زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
امام خامنه ای خطاب به دانش آموزان دختر تازه مکلف شده:

نوگلان عزیز با خدا دوست باشید و سعی کنید با درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن، در آینده جزو زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید

جشن تکلیف یعنی شما دیگر کودک نیستید و می‌توانید در خانواده، مدرسه و محیط بازی با دوستان خود اثرگذار باشید.