افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اسطوره نوپدید شعر فارسی ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
نگاهی به عصر سارا در ادبیات

اسطوره نوپدید شعر فارسی

جدای از تعریف مشخص نام سارا به عنوان اسمی پر کاربرد با پیشینه 6 هزار ساله در فرهنگ ایران این اسم دخترانه در دهه های اخیر معنانی  دیگری در فرهنگ ادبیات عموم ایران یافته، آنگونه  که پس از راه یافتن "سارا" کنار همراه دائمی خویش "دارا"  در کتب فارسی نوآموزان الفبا و خواندن و نوشتن  قصه های آن دو در دوره های آموزشی، نسلی که خوانده بود "سارا انار دارد " با خلق تفاسیر مختلف از سارا او را وارد ماجراهای دیگر کرد .