افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
از پرونده ویلای لواسان تا شرکت های اقماری او و نزدیکانش ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
چرا دختر وزیر سابق بازداشت داشت ؟

از پرونده ویلای لواسان تا شرکت های اقماری او و نزدیکانش

از حواشی نعمت زاده، ویلای لوکس و گرانش بود که با حکم دادگاه، تخریب شد. این تخریب، بازتاب ملی و بین المللی پیدا کرد و بار دیگر، منطقه لواسان که از آن به عنوان پایتخت سرمایه سالارهای ایران عصر نوین یاد می کنند، در کانون توجه افکار عمومی قرارگرفت.