افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
مجلس و دولت باید بودجه سالیانه را واقع بینانه تدوین کنند ۲۵ آذر ۱۴۰۱
نماینده مردم خرم آباد در مجلس

مجلس و دولت باید بودجه سالیانه را واقع بینانه تدوین کنند

تا زمانی که ما خام فروشی داشته باشیم، عملا نفتتان را به صورت رایگان به دیگر کشورها می دهیم.