افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
قفل سرمایه بی‌کار یا کم کار در اموال غیرمنقول باید به نفع موقعیت بهتر باز شود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
در نشست هم‌اندیشی مرکز پژوهش‌های مجلس ، سازمان خصوصی سازی و پژوهشکده امور اقتصادی بررسی شد؛

قفل سرمایه بی‌کار یا کم کار در اموال غیرمنقول باید به نفع موقعیت بهتر باز شود

در دنیا مولدسازی زیرساخت ، همان دارایی زیرساختی است، زیرا نیروگاهی که کار کرده و مدیر مشخص دارد، را می‌توان در مقطع زمانی که فعالیت آن متوقف شده را واگذار کنیم.