افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
دریافتی کارگرانی که کمتر از ۱۰میلیون تومان باشد، نباید مشمول مالیات شود ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
واکنش محجوب به دریافت مالیات از دستمزد کارگران

دریافتی کارگرانی که کمتر از ۱۰میلیون تومان باشد، نباید مشمول مالیات شود

عادلانه بودن مالیات در این است که افراد و کارگرانی مالیات بدهند که واقعا درآمدش از کف حداقل‌های معیشت عبور کرده باشد.