افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
درآمدهای غیرواقعی در بودجه ۱۴۰۰ منجر به فقیرتر شدن مردم می شود ۰۷ دی ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ؛

درآمدهای غیرواقعی در بودجه ۱۴۰۰ منجر به فقیرتر شدن مردم می شود

متاسفانه شیب بسیاری از هزینه‌های درج شده در لایحه به سمت عدالت اجتماعی نیست لذا مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهند کرد.