افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه شهری یک ضرورت است ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک مطرح کرد:

بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه شهری یک ضرورت است

شهرداری باید موظف شود به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و جدید، ردیفی تحت عنوان اعتبارات متمرکز اجرای پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.