افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
سامانه مودیان مالیاتی می تواند کمک زیادی به برقراری عدالت مالیاتی نیز بکند ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ؛

سامانه مودیان مالیاتی می تواند کمک زیادی به برقراری عدالت مالیاتی نیز بکند

راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و ساماندهی مالیات ها به ایجاد درآمد پایدار برای دولت نیز کمک خواهد کرد.