افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
باید کسانی وارد عرصه انتخابات شوند که قدرت درک مسائل و حل مشکلات جامعه را داشته باشند ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
دبیرکل حزب ندای ایرانیان:

باید کسانی وارد عرصه انتخابات شوند که قدرت درک مسائل و حل مشکلات جامعه را داشته باشند

باید تلاش کنیم تا مردم در انتخابات 1400 مشارکت کنند. من عقیده راسخ دارم که مردم نجیب ایران خیلی بیش از دولت و دولتمردان هزینه دادند و حاکمان نیز بدانند اکنون وقت کار، تلاش و گشایش در زندگی مردم است.