افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
نماینده کارگران در شورای عالی کار؛

سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم

امروز نوبت دولت و مجلس است که به میدان بیایند و از کارگران حمایت کنند؛ از بازار کار و مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت.